Books

Posted by | mei 14, 2014 | Commonplace Book | No Comments
books

Things I love from or about books.

Books to read

‣ The DV rebel’s guide: an all-digital approach to making killer action movies on the cheap.
‣ PDF – How to be a freelance creative.
The Story of Film
1001 Films
10 Story Rules
‣ The Conversations: Walter Murch and the Art of Editing Film by Michael Ondaatje

‣ The Screenwriter’s Workbook by Syd Field
Stephen Kings writers book
Kill your darlings – Scenario schrijven.

Websites

Free Ebooks search engines
Spreeder – Improve reading speed.
Gutenberg – Free ebooks online.
Harvard Library
Online literature
Internet Archive
Library of Australia
Just English – 100 legal ebook site’s.
Ideology – Ebooks on sociology, philosophy, psychology, education and politics.
Online library of liberty
Questia – Free Ebooks online.
DLSHG – Ebooks on yoga, religion and philosophy.

Commonplace Book

Scripts

Quotes & Notes

“We can change ourselves it is within this concept that we find our greatest power.” ~ William Lee Rand

“In the beginners mind there are many possibilities, but in the experts there are few.” ~ Shunryu Suzuki

“What we call “I” is just a swinging door which moves when we inhale and when we exhale.” ~ Shunryu Suzuki

“The blue mountain is the father of the white cloud. The white cloud is the son of the blue mountain. All day long they depend on each other, without being dependent on each other. The white cloud is always the white cloud, the blue mountain is always the blue mountain.” ~ Tozani zen master

“Pulling out the weeds we give nourishment to the plant.” ~ Shunryu Suzuki

“Form is form and emptiness is emptiness. || Enjoy life day after day, moment after moment. When Buddha comes you will welcome him, when the devil comes you will welcome him.” ~ Shunryu Suzuki

“To study Buddism is to study ourselves. To study ourselves is to forget ourselves.” ~ Dōgen Zenji

“In calmness there should be activity; in activity there should be calmness.” ~ Shunryu Suzuki

“It is the readiness of the mind that is wisdom.” ~ Shunryu Suzuki

“Big mind; this mind is whatever you see. Although you do not know your mind, it is there at the very moment you see something, it is there. So you see, this mind is at the same time everything. True mind is watching mind.” ~ Shunryu Suzuki

“Mensen zouden “independent” moeten zijn maar daarin nog wel de medemens willen helpen en respecteren. Alleen dan zullen wij als mensheid naar een hoger niveau evalueren.”

“Boeken zorgen voor wijsheid in een mens, hoe de mens deze wijsheid gebruikt bewijst van zijn/haar intelligentie.”

Pluto & Neptunes – 1x in de 592 jaar staan zij gelijk; zorgt voor verbondenheid in spiritualiteit en onderling begrip.

Zonsverduisteringen zouden een teken van natuurrampen kunnen zijn.

Retrograde Mercurius; minder vertrouwen op ideeën en beslissingen, zorgvuldig denken.

Pluto – teken verplaatsing; maatschappelijke onrust etc.

In astrologie zijn de rode lijnen spanningsvallen en de blauwe harmonisch.

“A life of joy and exalted intelligence, free from desire – lust, hatred and delusion – is a life with Cosmic Consciousness.”

“Jezus lijd de mensen naar Cosmic Consciousness – aka God -.”
Mensen met Cosmic Consciousness verlaten vaak alles van hun Self-Conscious leven zoals relaties en materiële zaken. Ik heb moeite met dit punt dat herhaaldelijk terug komt. Hoe worden dan kinderen gemaakt wanneer de bevolking in Cosmic Consciousness verkeerd? Is Cosmic Consciousness dan wel voor de hele mensheid bedoelt? Als dat zo is – wat waarschijnlijk dus wel zou moeten als je kijkt naar de evolutie van onze Self-Conscious leven – waarom dat alles verlaten en ontbinden? Kan een mens geen Cosmic Consiousness bereiken in hun huidige leven? Dit natuurlijk wel wanneer die persoon zich niet meer verbonden voelt met de materiële wereld zoals wij die kennen, dient meer als handig hulpmiddel.

Wanneer een groep mensen aan het lachen zijn, kijken zij instinctief eerst naar degene waar zij zich het dichts bij voelen (of willen voelen).

Als je iemand een vraag stelt en ze antwoorden maar half, houd oog contact en blijf stil. De persoon in kwestie zal bedenken dat het antwoord niet goed genoeg is en zal dus blijven praten.

Tijdens het praten naar voeten kijken. Richten ze van jou af? Dan wil die persoon graag dat het gesprek stopt.